اَنیس آخرِ همین هفته می‌آید سید علی صالحی

ISBN:

Published: March 2010

Paperback


Description

اَنیس آخرِ همین هفته می‌آید  by  سید علی صالحی

اَنیس آخرِ همین هفته می‌آید by سید علی صالحی
March 2010 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | | ISBN: | 9.42 Mb

اَنیس آخرِ همین هفته می‌آیدحوصله کنصبح که باران آمدهمه ی مازیرِ فواره ی گل سرخنماز خواهیم خوانداین حرف ها از تو بعید است سید علی!ابداً!تو فکر میکنی من بی خبر مانده امکه بر این مردم ِ خسته چه میرود؟من با یک عده ی عجیبسَرِ دعوا دارم آقا!لگام بر دهانِ زنبق و ستاره میزنندبه من میگویند: تو نامحرمِ حضورِ عیش وانتظارِ علاقه ای!خدایانیزارهای خزانیبه شکر نشسته انداما من پیشِ پایِ خود را خوب نمیبینمنمیدانم این تاریکی تا کجای جهان ادامه دارد، واقعاً مشکل است؛به من بگویید: چراغ روشن است یا چاهِ شبِ بلند؟شما (یعنی همین عده ی عجیب) چطور عصای کور، و لقمه ی گرسنه را ربودهباز به وقت نمازگریه میکنید؟بی پدر!توقعِ من از هر ترانهبیش از این تکلم ساده نیست، بگذارید زندگی کنمدر تاریکیتیرم کرده ایدکه از کمانِ کشیده ی شما بترسم!؟میترسماما نه از مرگ، بلکه از برادرانیکه فرقِ میانِ گاو وُهفت سُنبله ی گندم را نمیفهمندباری به قولِ قدیم: باری...

چه کور و چه بینا، اسفندیار به انزوابِکه کمانِ کشیده بشکند به وقتِ تیرشوخی کردم. ماهِ مجروح را از این برکه ی مُردهنجاتی نیستبه سیمرغ بگو... تو هَم!؟از: سید علی صالحی. شعر «به قمر بنی هاشم... راست میگویم!» از همین مجموعهEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "اَنیس آخرِ همین هفته می‌آید":


official-file.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us